Logo Cung Cấp
Dòng sông màu đỏ dài 5 km ở Peru

Dòng sông màu đỏ dài 5 km ở Peru

3 ngày trước zingnews.vn

Chịu ảnh hưởng của sự xói mòn đất từ sườn núi cầu vồng Palcoyo (Cusco, Peru), dòng sông Red River được nhuộm một màu đỏ, thu hút du khách tới tham quan.


Mạnh Hòa Theo hiltondavila, unilad