Logo Cung Cấp
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2020

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2020

11 ngày trước vietnamnet.vn

Trong 10 ngày giữa tháng 5/2020, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.102.590.146 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.


1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ban Bạn đọc