Logo Cung Cấp
Trung Quốc cảnh báo về tiền điện tử, thề kiểm soát chặt

Trung Quốc cảnh báo về tiền điện tử, thề kiểm soát chặt

1 năm trước bizlive.vn

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp có liên quan đến tiền điện tử phải điều chỉnh hoạt động có sai phạm, đồng thời cảnh báo nhà đầu tư về các loại tiền điện tử.


Trụ sở Ngân hàng Trung ương Trung Quốc.

Gần đây khi mà ngày một nhiều công ty quảng bá cho tiền điện tử, hoạt động đầu cơ vào tiền điện tử đang tăng trở lại, theo tuyên bố được đăng tải trên trang web của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Thượng Hải.

Một số công ty bị xếp vào diện “có vấn đề” đã có nhiều chiến dịch quảng bá về giao dịch tiền điện tử hoặc cung cấp dịch vụ cho các sang giao dịch tiền điện tử khác. Nhóm các công ty này đã bị yêu cầu phải sửa sai hoặc nếu không phải ngừng ngay hoạt động.

TRUNG MẾN