Logo Cung Cấp
Hội thảo đa phương về văn học Việt Nam và Đài Loan

Hội thảo đa phương về văn học Việt Nam và Đài Loan

1 năm trước petrotimes.vn

Từ ngày 22-25/11/2019, đoàn nhà thơ, nhà văn Việt Nam gồm 8 đại biểu sẽ đến Đài Loan tham gia Hội thảo đa phương về văn học Việt Nam và Đài Loan.


Đoàn gồm các nhà thơ, nhà văn: Trần Đăng Khoa, Vũ Thị Khương, Bùi Như Lan, Trần Quang Quý, Trần Mạnh Tiến, Xuân Tùng, Vũ Xuân Tửu và Đỗ Ngọc Yên, do nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam làm trưởng đoàn.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh họp với các nhà thơ, nhà văn trước chuyến công tác Đài Loan

Hội thảo đa phương về văn học Việt Nam và Đài Loan sẽ nêu lên những thành tựu văn học mà hai bên đã đạt được trong thời gian qua, hiện trạng và giải pháp hợp tác hai bên trong tương lai. Bên cạnh các nhà văn Việt Nam và Đài Loan, còn nhiều học giả quốc tế khác tham gia Hội thảo.

Cũng trong dịp này, đoàn nhà thơ, nhà văn Việt Nam sẽ tham gia Lễ ra mắt cuốn sách thơ "Sông núi trên vai" của các tác giả Việt Nam bản tiếng Đài, tiếng Hoa và tiếng Việt vừa được xuất bản tại Đài Loan.

Đoàn nhà thơ, nhà văn tham gia Hội thảo đa phương về văn học Việt Nam và Đài Loan

Việt Nam và Đài Loan vốn có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục, tập quán, và hai bên có quan hệ tốt nhiều năm qua, nhân dân Việt Nam và Đài Loan đều cùng trân trọng lối sống gần gũi, tình cảm, tuy nhiên về kinh tế, Đài Loan phát triển mạnh hơn Việt Nam khá nhiều.

Hội thảo đa phương về văn học Việt Nam và Đài Loan

“Tại các trường học Đài Loan, hiện nay bên cạnh tiếng Anh, thì tiếng Việt là ngoại ngữ bắt buộc, cho nên nhiều người Đài Loan rất giỏi tiếng Việt. Người Đài Loan nói chung có thiện cảm với Việt Nam. Họ có nhiều nhà nghiên cứu về Việt Nam học và những công trình khoa học nghiên cứu về Việt Nam rất giá trị”- nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết.

Việt Châu