Logo Cung Cấp
Bình Thuận kỷ luật nhiều lãnh đạo

Bình Thuận kỷ luật nhiều lãnh đạo

1 năm trước bizlive.vn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết.


Ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết bị kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Theo tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, tại kỳ họp thứ 46, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận đã xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, ông Đỗ Ngọc Điệp, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết từ năm 2016 đến 2018, đã ký phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của các xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi không đúng với quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt; trực tiếp ký 32 quyết định và liên đới chịu trách nhiệm khi cấp phó ký 100 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn không đúng kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013;

Ông Đỗ Ngọc Điệp cũng chấp hành không nghiêm kết luận, chỉ đạo của cấp trên; thiếu kiểm tra công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn thành phố Phan Thiết; xử lý các vi phạm trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng không nghiêm để hình thành nhiều điểm dân cư tự phát, không đúng quy hoạch, kế hoạch xảy ra ở các xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi; để cấp phó phụ trách và một số cán bộ, công chức được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai cố ý, tùy tiện làm trái quy định, vi phạm pháp luật đất đai, đến mức bị khởi tố, bắt tạm giam.

UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Ngày 6/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1858, thi hành kỷ luật ông Đỗ Ngọc Điệp bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Trần Hoàng Khôi, với trách nhiệm là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết được phân công trực tiếp phụ trách lĩnh vực đất đai, đô thị, xây dựng từ năm 2016 đến 2018, đã trực tiếp ký 100 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn tại 3 xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi không đúng kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013; chấp hành không nghiêm kết luận, chỉ đạo của cấp trên trong công tác quản lý đất đai của thành phố Phan Thiết; thiếu kiểm tra trong công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn thành phố Phan Thiết; xử lý các vi phạm trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng không nghiêm, để hình thành nhiều điểm dân cư tự phát, không đúng quy hoạch, kế hoạch xảy ra ở các xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi.

UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Hoàng Khôi theo thẩm quyền. Ngày 6/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1859 thi hành kỷ luật ông Trần Hoàng Khôi bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ông Phạm Thanh Thái, với trách nhiệm là Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết, được giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu UBND thành phố công tác quản lý đất đai, nhưng từ năm 2016 đến 2018, không tham mưu cho UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm theo quy định; trực tiếp ký tờ trình tham mưu UBND thành phố Phan Thiết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở không đúng quy hoạch, không đúng kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013;... ; tham mưu xử lý các vi phạm trên lĩnh vực đất đai không nghiêm, để hình thành nhiều điểm dân cư tự phát trái phép, không đúng quy hoạch, kế hoạch xảy ra ở các xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi.

Với những sai phạm trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Thanh Thái.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận cũng quyết định thi hành kỷ luật một số cá nhân khác liên quan đến sai phạm về đất đai. Theo đó, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết đối với ông Nguyễn Ngọc Hải, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết; đồng thời, cách chức Phó Bí thư Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết đối với ông Nguyễn Hữu Hoành.

HOÀNG HÀ