Logo Cung Cấp
Quảng Ninh: Thắt chặt kiểm tra an toàn, an ninh hàng hải

Quảng Ninh: Thắt chặt kiểm tra an toàn, an ninh hàng hải

1 năm trước vietnamfinance.vn

Theo Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, trong quý III/2019 đơn vị đã xử phạt 12 trường hợp, tổng số tiền xử phạt là 172.500.000 đồng. Đồng thời, Cảng vụ tiếp tục triển khai kiểm tra các điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu thuyền.


Trong 9 tháng đầu năm 2019, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh đã kiểm tra 132 tàu nước ngoài đến cảng, trong đó, kiểm tra mới 122 tàu, phát hiện 78 tàu có khiếm khuyết với tổng số 180 khiếm khuyết

Ngoài ra, cảng vụ còn kiểm tra về điều kiện an toàn kỹ thuật và an ninh đối với 9 tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế trước khi xuất cảnh, phát hiện 5 tàu có khiếm khuyết về an toàn kỹ thuật với 75 khiếm khuyết, yêu cầu khắc phục các khiếm khuyết trước khi tàu chạy.

Kiểm tra về điều kiện an toàn kỹ thuật đối với 9 tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa, phát hiện 8 tàu có khiếm khuyết về an toàn kỹ thuật với 40 khiếm khuyết, yêu cầu khắc phục các khiếm khuyết trước khi tàu chạy.

Đồng thời, Cảng vụ tiếp tục phổ biến tới tất cả các tàu thuyền, chủ tàu, đại lý về diễn biến cướp biển, cướp có vũ trang và trộm cắp xảy ra đối với tàu thuyền tại khu vực biển Sulu-Celebas (Philippines); khuyến cáo các thuyền trưởng, thuyền viên, chủ tàu, công ty quản lý, khai thác tàu biển Việt Nam nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 771/CVHHQN-ATANHH ngày 08/8/2019 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

Lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh cho biết: “Cảng vụ cũng đẩy mạnh kiểm tra các phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB (từ ngày 15/7/2019 đến 16/8/2019) theo Kế hoạch số 695/KH-CVHHQN ngày 12/7/2019 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh. Kết quả đã kiểm tra 23 tàu thuyền, phát hiện 111 khiếm khuyết, các khiếm khuyết đã được khắc phục triệt để trước khi rời cảng.

Đinh Tịnh