Logo Cung Cấp
VNDirect sắp phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung nguồn vốn cho vay ký quỹ

VNDirect sắp phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung nguồn vốn cho vay ký quỹ

1 năm trước tinnhanhchungkhoan.vn

CTCP Chứng khoán VNDirect công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu đợt 3-4 trong năm 2019 (ngày 19/12 và 25/12), mỗi đợt 100 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay ký quỹ. Lãi suất danh nghĩa dự kiến: lãi suất cố định 9,85%/năm.


Kỳ hạn trái phiếu 10 năm, là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Lãi suất cuống phiếu được áp dụng là 9,8% đối với khách hàng tổ chức và 9,69% đối với khách hàng cá nhân.

Trong mỗi đợt, trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Giá trị đặt mua tối thiểu cho mỗi nhà đầu tư là 500 triệu đồng tính theo mệnh giá. Giá trị đặt cọc tương đương 2% tổng mệnh giá trái phiếu đặt mua.

Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, VNDirect có quyền mua lại trái phiếu nếu có yêu cầu của nhà đầu tư và thỏa mãn các yêu cầu theo quy định, giá mua lại được xác định bằng mệnh giá trái phiếu cộng với lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến thời điểm mua lại trước hạn.