Logo Cung Cấp
Quảng Nam: Gia hạn khai thác không đúng thực tế làm thất thoát nguồn thu

Quảng Nam: Gia hạn khai thác không đúng thực tế làm thất thoát nguồn thu

1 năm trước thanhtra.com.vn

Thanh tra hoạt động khai thác đất nguyên liệu việc mở rộng thao trường bắn tại điểm cao 51 tại thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành do Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam thi công, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra nhiều sai phạm.


Theo kết luận thanh tra, khi triển khai thực hiện thi công san ủi khu vực trường bắn điểm cao 51, nhưng Công ty không có hồ sơ thiết kế là chưa tuân thủ trình tự thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản.

Mặt khác, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Núi Thành thiếu kiểm tra, đo đếm và giám sát việc thu hồi, vận chuyển đất dư thừa của Công ty, dẫn đến tham mưu UBND huyện đề nghị Sở TN&MT, UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thu hồi và vận chuyển đất (lần 1 và lần 2) thiếu chính xác, làm thất thoát nguồn thu từ việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương, cụ thể:

Việc đánh giá, xác định khối lượng đất nguyên khai dư thừa cần thu hồi, vận chuyển ban đầu 90.000m3 trong Phương án số 01/PA-BCH ngày 10/9/2013 của Ban chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Núi Thành là không có cơ sở.

Tại thời điểm UBND tỉnh gia hạn lần 1, theo hóa đơn đã xuất của Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam thì khối lượng đất dư thừa đã thu hồi, vận chuyển tổng cộng 254.542,04m3 (tương ứng với 197.319,41m3 đất nguyên khai), vượt 107.319,41m3 ( 197.319,41m3 - 90.000m3) so với giấy phép được UBND tỉnh cấp phép tại Công văn số 274/UBND-KTN ngày 20/1/2014.

Tuy nhiên, ngày 6/3/2015, UBND huyện Núi Thành báo cáo khối lượng đất đã được Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam thu hồi, vận chuyển là 45.176m3 (Công văn số 232/UBND-TNMT) và đề nghị UBND tỉnh, Sở TN&MT xem xét cho phép Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam được thu hồi, vận chuyển đất dư thừa còn lại khoảng 44.824m3 (90.000m3 - 45.176m3) đến hết tháng 9/2015 là không đúng thực tế (Công ty đã khai thác tổng số 197.319,41m3, vượt 107.319,41m3).

Tương tự, tại thời điểm UBND tỉnh gia hạn lần 2, theo hóa đơn đã xuất của Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam thì đất dư thừa đã thu hồi, vận chuyển tổng cộng 489.092,73m3 (tương ứng với 379.141,65m3 đất nguyên khai), vượt 289.141,65m3 so với giấy phép được UBND tỉnh cấp phép tại Công văn số 274/UBND-KTN ngày 20/1/2014.

Tuy nhiên, ngày 26/10/2015, UBND huyện Núi Thành báo cáo khối lượng đất đã được Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam thu hồi, vận chuyển là 62.356,7m3 (Công văn số 1234/UBND-TNMT) và đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT xem xét cho phép Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam được tiếp tục được thu hồi, vận chuyển đất thừa còn lại khoảng 27.643m3 đến ngày 30/9/2016 là không đúng với thực tế (Công ty đã khai thác 379.141,65m3, vượt 289.141,65m3).

Kết luận cũng chỉ ra Công ty chưa thực hiện đóng góp tiền xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương đối với khối lượng đất khai thác vượt so với cấp phép và gia hạn là 309.373,05 m3, số tiền 2,1 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND huyện Núi Thành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác tài nguyên của Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam tại thao trường bắn điểm cao 51.

Ban CHQS huyện Núi Thành, phối hợp với UBND huyện Núi Thành thực hiện kiểm tra, giám sát hiệu quả việc khai thác tài nguyên của Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam tại thao trường bắn điểm cao 51 trong thời gian đến.

Tổ chức kiểm điểm chế độ trách nhiệm của tập thể Lãnh đạo Ban CHQS huyện do chưa tuân thủ trình tự thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản; xác nhận khối lượng đất thừa đã thu hồi và vận chuyển làm cơ sở xin gia hạn tận thu đất lần 1 và lần 2 thiếu chính xác.

Sở TN&MT Quảng Nam tăng cường công tác tham mưu giúp UBND tỉnh trong quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhằm giảm thiểu việc cấp phép khai thác, gia hạn khai thác không đúng với thực tế.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, công chức liên quan đến việc theo dõi, kiểm tra, giám sát, tham mưu cấp phép, gia hạn tận thu đất dư thừa mở rộng thao trường bắn điểm cao 51 không đúng khối lượng thực tế.

Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền gần 2 tỷ đồng từ Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam, do chưa thực hiện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương đối với khối lượng đất khai thác vượt so với khối lượng đã cấp phép và gia hạn.

Thái Hải