Logo Cung Cấp
Phát hiện phần mềm điện có 'đường lưỡi bò' phi pháp

Phát hiện phần mềm điện có 'đường lưỡi bò' phi pháp

1 năm trước plo.vn

Công ty Điện lực Đồng Nai ghi nhận một phần mềm theo dõi sản lượng điện năng lượng mặt trời có bản đồ hình 'đường lưỡi bò' ở Long Thành, Đồng Nai.


Công ty Điện lực Đồng Nai cho biết ngày 20-11, đơn vị nhận được thông tin từ Điện lực Long Thành ghi nhận được đơn đề nghị bán điện từ dự án điện mặt trời mái nhà của một khách hàng trên địa bàn.

Điện lực Long Thành đã tiến hành kiểm tra khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật dự án điện mặt trời mái nhà của khách hàng để đấu nối dự án vào lưới điện.

Qua kiểm tra, Điện lực Long Thành phát hiện phần mềm SEMS được cài đặt kèm theo bộ chuyển đổi Inverter hiệu GOODWE để theo dõi sản lượng điện, xuất xứ Trung Quốc, hiển thị bản đồ có hình ảnh "đường lưỡi bò".

Điện lực đã lập biên bản và yêu cầu khách hàng loại bỏ hình ảnh "đường lưỡi bò" ra khỏi thiết bị, phần mềm.

Điện lực đã lập biên bản và yêu cầu khách hàng loại bỏ hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp ra khỏi thiết bị, phần mềm.

Đồng thời, chưa đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà và ký hợp đồng mua điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà đối với khách hàng này cho đến khi khách hàng thực hiện hoàn tất yêu cầu trên.

ĐÀO TRANG