Logo Cung Cấp
Hà Nội đứng đầu toàn quốc về lượng hồ sơ giao dịch qua mạng

Hà Nội đứng đầu toàn quốc về lượng hồ sơ giao dịch qua mạng

1 năm trước laodongthudo.vn

Ngày 10/12, tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội đã cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020'. Đáng chú ý, với nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính, Hà Nội đã có chỉ tiêu về đích sớm, vượt kế hoạch, hoàn thành.


Theo ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội, trong giai đoạn 2016-2020, cải cách hành chính là một điểm sáng trong 3 khâu đột phá của Thành phố, được Trung ương, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ trên tinh thần 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả” và “một đầu mối, một việc xuyên suốt”. Qua đó, đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận của toàn xã hội và Nhân dân.

Ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, cải cách hành chính là một điểm sáng trong 3 khâu đột phá của Thành phố. Ảnh: Đ.L

Đại diện Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội đã có chỉ tiêu về đích sớm, vượt kế hoạch, hoàn thành 11/15 chỉ tiêu. Cụ thể như, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt trên 80%; mức độ hài lòng của người dân – doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%; tinh gọn, đơn giản hóa thủ tục hành chính đạt 25,4%. Còn lại, 4/15 chỉ tiêu ước hoàn thành vào năm 2020. Thành phố cũng đã hoàn thành 30/33 đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, hiện Hà Nội đang là địa phương đứng đầu cả nước về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ công mức 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường có liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an Thành phố trên cơ sở khai thác dữ liệu dân cư.

Hà Nội cũng đã triển khai chính thức, an toàn và thông suốt hệ thống điện tử một cửa dùng chung 3 cấp từ Thành phố đến tất cả các xã, phường, thị trấn.

Trước những băn khoăn về hiện tượng có những dịch vụ công trực tuyến tỷ lệ người dân tham gia chưa cao, ông Nguyễn Chí Đoàn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, đây là một trong những khó khăn trong quá trình thực hiện dịch vụ công của thành phố. Và nguyên nhân xuất phát từ việc một bộ phận người dân chưa quen, một phần do đối tượng giao dịch của dịch vụ công đó chủ yếu là người có tuổi nên không thành thạo về công nghệ thông tin.

Những kết quả trong công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Ảnh: N.C

“Một trong những khó khăn là có những dịch vụ công có tỉ lệ người dân tham gia không được nhiều. Nhiều người dân chưa quen hoặc hoặc các đối tượng tham gia giao dịch là những người có tuổi, chưa có tiếp cận đến với công nghệ. Do đó đó việc khai thác dịch vụ công không được nhiều” - ông Nguyễn Chí Đoàn chia sẻ.

Theo ông Đoàn, để khắc phục tình trạng trên, giải pháp sắp tới, cần các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin tuyên truyền, trực tiếp là tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp.