Logo Cung Cấp
Xuất khẩu điện thoại, máy vi tính sang Mỹ tăng lần lượt 65-101%

Xuất khẩu điện thoại, máy vi tính sang Mỹ tăng lần lượt 65-101%

1 năm trước www.baogiaothong.vn

Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu điện thoại, máy vi tính sang Mỹ tăng lần lượt 65-101% so với cùng kỳ 2018.


Tỷ trọng kim ngạch 2 nhóm hàng chủ lực trong tổng trị giá xuất khẩu cả nước

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết, 2 nhóm hàng điện thoai và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước.

Theo đó, những thị trường xuất khẩu "béo bở" của Việt Nam là Liên minh Châu Âu –EU (28 nước), Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc.

Tính từ đầu năm đến nay, nhóm hàng điện thoại và linh kiện xuất khẩu đạt 46,325 tỷ USD, tăng trên 5,6% (tương đương gần 2,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, xuất khẩu sang EU đạt 10,6 tỷ USD, giảm 6,2% so với cùng kỳ 2018; Hoa Kỳ đạt trị giá 7,81 tỷ USD, tăng 65,2%; Trung Quốc đạt 6,2 tỷ USD, giảm 14,1%; Hàn Quốc đạt 4,5 tỷ USD, tăng 18,6%...

Trong khi đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 30,7 tỷ USD tăng tới 18,6% (tương đương hơn 4,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 4,76 tỷ USD, tăng mạnh 101%; EU đạt 4.22 tỷ USD, giảm 8,9%; Hàn Quốc đạt 2.44 tỷ USD, tăng 14,6%; Trung Quốc đạt 7,57 tỷ USD, tăng 9,8%...

Theo Tổng cục Hải quan, đến 15/11, nước ta vẫn đang duy trì con số xuất siêu kỷ lục gần 9.2 tỷ USD. Cụ thể, tổng kim nghạch xuất khẩu cả nước đã vượt 450 tỷ USD, trong đó, kim nghạch xuất khẩu đạt hơn 229,82 tỷ USD, nhập khẩu đạt 220,64 tỷ USD.

Hồng Hạnh