Logo Cung Cấp
Quảng Ngãi: Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới

Quảng Ngãi: Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới

1 năm trước doanhnghiepvn.vn

Cuộc vận động 'xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch' gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em, các thành viên trong gia đình nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chí, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng NTM tại Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.


Phụ nữ chung sức tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên của LHPN các cấp tham gia. Bằng những mô hình cụ thể, việc làm thiết thực, phụ nữ Tp. Quảng Ngãi đã và đang là nhân tố tích cực trong xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Phụ nữ chung tay xây dựng NTM

Với sự quan tâm chỉ đạo của Hội LHPN, Thành ủy, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể từ thành phố đến cơ sở trong việc thực hiện phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn thành phố, có thể thấy phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” và Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp ở hầu hết các xã, phường, được hội viên, phụ nữ và nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện. Nhiều cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả đã được nhân rộng, đạt hiệu quả, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tới nay đã có 23/23 xã, phường đã đăng ký thực hiện trên 144 hoạt động với các công việc thiết thực như: vận động các hộ gia đình phụ nữ hiến đất để làm đường bê tông nội đồng, bê tông nông thôn, đóng góp tiển của, công sức để xây dựng NTM; xây dựng 15 tuyến đường điện chiếu sáng, với tổng chiều dài hơn 2.000m, với 78 bóng, tổng kinh phí gần 60 triệu đồng góp phần tạo cảnh quan, ánh sáng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đi lại của bà con nhân dân; khảo sát nắm hoàn cảnh, nhu cầu nguyện vọng của 100% hộ phụ nữ nghèo để có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo theo chỉ tiêu giảm nghèo tại địa phương, xây mới và sửa chữa 55 nhà/2,389 tỷ đồng cho 55 phụ nữ nghèo,phụ nữ khó khăn; vận động và trao 289 phương tiện sinh kế cho 289phụ nữ/trị giá trên 1,2 tỷ đồng; giới thiệu việc làm cho 2.518 lượt chị em; hỗ trợ 124phụ nữkhởi nghiệp; vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng NTM; vận động tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 92,9%; có 46.239 hộ/48.172 hộ đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động (đạt 95,98%); đã giảm nghèo được 965 hộ, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố từ 2,72% (2016) xuống còn 2,03 (cuối năm 2018)... góp phần đạt trên 90% hộ gia đình đạt “ gia đình văn hóa” và 8/12 xã đạt chuẩn NTM.

Công tác tuyên truyền, vận động được xem là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp hội, làm chuyển biến về nhận thức cho hội viên, phụ nữ về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào xây dựng NTM, đề cao vai trò trách nhiệm của chị em trong thực hiện các nội dung của chương trình.

Chủ nhật xanh với "Quầy hàng không giá"

Hội LHPN các cấp đã tập trung tuyên truyền, vận động gia đình hội viên thực hiện việc tu sửa, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng công trình vệ sinh sạch sẽ; vận động các gia đình thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi quy định, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương; duy trì hoạt động hiệu quả nhiều mô hình của hội viên phụ nữ như: Tổ Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường; 221 “Đoạn đường tự quản”; “Tổ Thu gom vỏ chai & thuốc bảo vệ thực vật"; “Thu gom phế liệu”; “phân loại rác thải tại nhà”; “Ngày chủ nhật xanh”; 12 đoạn đường hoa với tổng diện tích trên 1.500 m2... đã góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phụ nữ Quảng Ngãi vì môi trường Xanh, Sạch, Đẹp”, “Phụ nữ Thành phố Quảng Ngãi xây dựng đô thi văn minh thân thiện”.

Hướng tới Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM đô thị văn minh”; Hội LHPN thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức quán triệt đến cán bộ, hội viên, phụ nữ về mục đích, ý nghĩa, nội dung các tiêu chí của cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cùng phối hợp với các ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo sức mạnh đồng thuận trong cộng đồng, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thành phố ngày càng đạt kết quả cao hơn.

Theo Nhật Nam/Thời báo Kinh doanh