Logo Cung Cấp
Trưng bày chuyên đề 'Chân dung Anh hùng LLVT nhân dân tỉnh Bắc Ninh'

Trưng bày chuyên đề 'Chân dung Anh hùng LLVT nhân dân tỉnh Bắc Ninh'

1 năm trước www.qdnd.vn

Ngày 10-12, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức trưng bày chuyên đề 'Chân dung Anh hùng LLVT nhân dân tỉnh Bắc Ninh'.


Với hơn 500 tài liệu, hiện vật, trưng bày thể hiện sự tri ân, tôn vinh công lao của các Anh hùng LLVT nhân dân tỉnh Bắc Ninh theo 3 phần: Phần thứ nhất, giới thiệu hình ảnh, hiện vật về quá trình xây dựng, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam từ khi thành lập đến nay và sự ra đời của Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Phần thứ hai giới thiệu 23 tấm gương Anh hùng LLVT nhân dân của tỉnh Bắc Ninh. Phần thứ ba trưng bày về thành tựu quốc phòng, an ninh tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay, những định hướng và mục tiêu phát triển quốc phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Sự kiện diễn ra đến hết ngày 22-12-2019.

HỒNG HÀ