Logo Cung Cấp
Bộ Nội vụ thẩm định xong đề án sắp xếp huyện, xã của 39 tỉnh, thành phố

Bộ Nội vụ thẩm định xong đề án sắp xếp huyện, xã của 39 tỉnh, thành phố

1 năm trước baotintuc.vn

Ngày 10/12, theo báo cáo nhanh của Bộ Nội vụ, thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (sắp xếp huyện, xã) trong giai đoạn 2019 – 2021, có 45 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc diện thực hiện sắp xếp, trong đó có 7 tỉnh thực hiện sắp xếp cả đơn vị hành chính cấp huyện.


Đến thời điểm chiều 10/12, có 39/45 tỉnh, thành phố gửi hồ sơ đề án chi tiết đến Bộ Nội vụ. Còn 6 địa phương chưa gửi hồ sơ đề án, gồm: Hà Nội (do vừa họp xong HĐND thành phố, đang hoàn thiện Tờ trình để gửi Bộ Nội vụ), Thái Bình (ngày 11/12 mới họp HĐND tỉnh để thông qua đề án), Cần Thơ, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (UBND Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị lùi thời hạn sắp xếp trong năm 2020 sau khi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp), Kiên Giang (tỉnh dự kiến sắp xếp 1 xã theo diện khuyến khích khi thành lập thành phố Phú Quốc).

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Văn Hùng cho biết, Bộ đã tổ chức thẩm định toàn bộ 39 đề án của các tỉnh, thành phố và đã trình Chính phủ hồ sơ đề án của 31 tỉnh. Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hồ sơ đề án của 23 tỉnh và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hồ sơ đề án của 10 tỉnh, gồm: Thanh Hóa, Hải Dương, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Yên, Điện Biên, Bình Thuận (còn tỉnh Hòa Bình phải hoàn thiện lại hồ sơ đề án).

Về số lượng các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021, theo quy định của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, có 19 huyện thuộc diện phải sắp xếp. Tuy nhiên, các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ tiến hành sắp xếp đối với 9 huyện, còn 10 huyện đề nghị chưa tiến hành sắp xếp đợt này, trong đó có 4 huyện đặc thù về vị trí địa lý do nằm cách biệt nên không thể sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề là Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Tân Phú Đông (Tiền Giang). Tỉnh Quảng Ninh đề nghị sắp xếp 1 huyện thuộc diện khuyến khích sắp xếp là huyện Hoành Bồ sáp nhập với thành phố Hạ Long.

Như vậy, có 18 huyện thực hiện sắp xếp, bao gồm 9 huyện thuộc diện phải sắp xếp, 1 huyện thuộc diện khuyến khích sắp xếp và 8 huyện liền kề có liên quan đến sắp xếp. Dự kiến, sau sáp nhập sẽ giảm 6 huyện, trong đó tỉnh Cao Bằng giảm 3 huyện (3/13 huyện, thành thị, đạt 20,08%), tỉnh Quảng Ngãi giảm 1 huyện (1/14 huyện, thành thị, đạt 7,14%), tỉnh Quảng Ninh giảm 1 huyện (1/14 đơn vị hành chính cấp huyện, đạt 7,14%), tỉnh Hòa Bình giảm 1 huyện (1/15 đơn vị hành chính cấp huyện, đạt 6,67%); các tỉnh Yên Bái, Điện Biên có điều chỉnh địa giới để sắp xếp các huyện nhưng không giảm được số lượng đơn vị hành chính cấp huyện.

Cũng theo quy định của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, có 631 xã thuộc diện phải sắp xếp, tuy nhiên, các địa phương đề nghị chỉ tiến hành sắp xếp đối với 553 xã, còn 78 xã đề nghị chưa sắp xếp đợt này. Mặt khác, các địa phương còn đề nghị sắp xếp đối với 118 xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp. Như vậy, tổng số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.072 đơn vị, bao gồm 553 xã thuộc diện phải sắp xếp, 118 xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp và 401 xã liền kề có liên quan đến sắp xếp. Dự kiến, sau sắp xếp giảm 564 xã. Trong đó có những tỉnh giảm nhiều như: Hòa Bình giảm 59/210 xã (28,09%), Cao Bằng giảm 38/199 xã (19,10%), Phú Thọ giảm 52/277 xã (18,77%), Hà Tĩnh giảm 46/262 xã (17,56%), Thanh Hóa giảm 76/635 xã (11,97%), Quảng Trị giảm 16/141 xã (11,35%), Lạng Sơn giảm 26/226 xã (11,50%), Hải Dương giảm 29/264 xã (10,98%)...

Theo số liệu báo cáo của 38/45 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp huyện, xã, dự kiến sau khi sắp xếp, tại các huyện mới hình thành sẽ bố trí đúng quy định 681 cán bộ, công chức; số dôi dư là 385 người sẽ giải quyết trong vòng không quá 5 năm theo quy định (trong đó, tập trung giải quyết từ nay đến năm 2021). Ở các xã mới hình thành sau sắp xếp sẽ bố trí đúng quy định 8.296 cán bộ, công chức cấp xã; số dôi dư là 9.234 người. Trong đó, số sẽ giải quyết ngay sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 4.649 người (trong đó nghỉ hưu đúng chế độ, nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP là 1.299 người; nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế là 1.230 người; tuyển dụng, tiếp nhận thành công chức cấp tỉnh, cấp huyện là 314 người; bố trí sang các xã khác còn thiếu chỉ tiêu là 1.743 người); số dôi dư còn lại là 4.585 người sẽ giải quyết trong vòng không quá 5 năm, trong đó, tập trung giải quyết từ nay đến năm 2021.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, dự kiến sau khi sắp xếp, tại các xã mới hình thành sẽ bố trí 4.883 người; số dôi dư là 5.886 người sẽ hưởng các chế độ, chính sách theo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.

Chu Thanh Vân (TTXVN)