Logo Cung Cấp
Chủ Tịch Quốc hội đặt hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Chủ Tịch Quốc hội đặt hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

1 năm trước vnews.gov.vn

Các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Liên bang Nga.