Logo Cung Cấp
Năm 2020: Tăng lương cơ sở, nhiều khoản đóng - hưởng BHXH, BHYT thay đổi thế nào?

Năm 2020: Tăng lương cơ sở, nhiều khoản đóng - hưởng BHXH, BHYT thay đổi thế nào?

1 năm trước thanhtra.com.vn

Từ ngày 01/7/2020 lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng/tháng. Với sự điều chỉnh này, các chế độ đóng - hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cũng tăng lên, hỗ trợ tốt hơn cho người tham gia.


6 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng từ 01/7/2020

Tại kỳ họp 8, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó, Quốc hội quyết định thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7.2020.

Với sự điều chỉnh lương cơ sở, nhiều khoản đóng, hưởng BHXH, BHXH cũng được tăng lên, hỗ trợ tốt hơn cho người tham gia.

6 khoản trợ cấp tăng

Cụ thể, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe ốm đau 480.000 đồng/ngày (tăng 33.000 đồng).

Trợ cấp một lần sau khi sinh con 3.200.000 đồng (tăng 220.000 đồng).

Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh 480.000 đồng/ngày (tăng 33.000 đồng).

Trợ cấp tuất hàng tháng (mỗi thân nhân) 800.000 đồng/ tháng (tăng 55.000 đồng); không có người trực tiếp nuôi dưỡng 1.120.000 đồng/tháng (tăng 77.000 đồng).

Trợ cấp mai táng 16.000.000 đồng (tăng 1.100.000 đồng).

Trợ cấp lương hưu tối thiểu hàng tháng (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) 1.600.000 đồng (tăng 110.000 đồng).

Tăng mức đóng BHXH bắt buộc

Theo quy định, hàng tháng, người lao động trích 8% mức tiền lương tháng của mình để tham gia BHXH bắt buộc.

Nếu mức lương này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, khi mức lương cơ sở được tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng được áp dụng, số tiền đóng BHXH cũng tăng theo. Mức tiền lương tối đa đóng BHXH bằng 32 triệu đồng và cao hơn 2,2 triệu đồng so với mức hiện hành (29,8 triệu đồng).

Tăng mức đóng BHYT cho nhiều đối tượng

Tại điểm đ Khoản 1 Điều 7 và Khoản 2 Điều 1; Khoản 2, 3, 4 Điều 2 và Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng; người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau; trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng; người thuộc hộ cận nghèo;... có mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Theo đó, khi lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng, mức đóng của các đối tượng trên tăng lên 72.000 đồng/tháng (hiện nay là 67.050 đồng/tháng).

T.Kiên