Logo Cung Cấp
Thu hồi đất theo danh mục các dự án năm 2019 đạt thấp

Thu hồi đất theo danh mục các dự án năm 2019 đạt thấp

1 năm trước baocantho.com.vn

UBND TP Cần Thơ vừa có Báo cáo số 276/BC-UBND về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019.


Thành phố có 103 dự án thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2019 (trong đó 62 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và 41 dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách); tương ứng với diện tích cần thu hồi là 408,01ha (trong đó có 118,04ha đất trồng lúa). Tính đến ngày 15-11-2019, toàn thành phố đã và đang thực hiện thu hồi 63 dự án (43 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và 20 dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách), diện tích đã thu hồi đất là 88,96ha (có 25,27ha đất trồng lúa) và đạt tỷ lệ 21,8%. Chưa triển khai thực hiện thu hồi đất 40 dự án (19 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và 21 dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách). Tổng diện tích chưa thu hồi là 319,05ha… Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha), trong năm 2019 thành phố có 6 dự án, tương ứng với diện tích 7,42ha. Tính đến tháng 11-2019, các quận, huyện đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất 2 dự án, với diện tích 0,46ha và đạt tỷ lệ 6,19%...

Việc thu hồi đất đối với các dự án thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2019, các quận, huyện triển khai thực hiện tiến độ chậm. Nguyên nhân do công tác lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm của quận, huyện chưa đảm bảo đúng tiến độ theo quy định nên ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; trình tự thủ tục xác định giá đất cụ thể phải qua nhiều bước nên ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc thẩm định giá bồi thường đôi lúc chưa đáp ứng với mức giá yêu cầu của người dân nên không nhận được sự hợp tác của người dân trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Các quận, huyện thiếu quỹ nền để bố trí tái định cư cho các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; nhân lực Trung tâm Phát triển quỹ đất quận, huyện còn thiếu. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, nhà đầu tư chậm lập thủ tục liên quan đến xây dựng (quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500)…

ANH KHOA

Tin cùng danh mục