Logo Cung Cấp
Thái Lan xây dựng 8 cặp đường sắt – cao tốc tới khu vực biên giới

Thái Lan xây dựng 8 cặp đường sắt – cao tốc tới khu vực biên giới

1 tháng trước vnews.gov.vn


Thái Lan đang thúc đẩy nghiên cứu xây dựng 8 cặp đường sắt-đường cao tốc nối các khu kinh tế với những khu vực biên giới của nước này. Đây là thông báo của Bộ trưởng Giao thông Thái Lan ngày 4/7.