Logo Cung Cấp
Ninh Dương Lan Ngọc: 'Bạn trai cưỡng hôn, sau đó tôi cũng làm theo'

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Bạn trai cưỡng hôn, sau đó tôi cũng làm theo'

1 tháng trước zingnews.vn

Trong chương trình Quý ông đại chiến, Ninh Dương Lan Ngọc kể kỷ niệm về nụ hôn đầu tiên với bạn trai.


Video: Đông Tây Promotion