Logo Cung Cấp
Team Flash thua trắng 2 ván trước FAP TV

Team Flash thua trắng 2 ván trước FAP TV

1 tháng trước zingnews.vn

Thất bại bất ngờ trước đồng hương khiến Team Flash buộc phải tìm ra những điểm yếu cần hoàn thiện trước khi lượt về kết thúc.