Logo Cung Cấp
Tàu SpaceX có thể 'giao hàng' lên Mặt Trăng vào năm 2022

Tàu SpaceX có thể 'giao hàng' lên Mặt Trăng vào năm 2022

11 tháng trước news.zing.vn

SpaceX là một trong 5 công ty công nghệ được lựa chọn để tham gia vào chương trình Dịch vụ Tải trọng Mặt Trăng Thương mại dự kiến khởi động vào năm 2022.


Video: VTV