Logo Cung Cấp
Năm 2019 Cần Thơ thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra

Năm 2019 Cần Thơ thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra

1 năm trước baocantho.com.vn

Sáng 24-11, Ban Thường vụ Thành ủy họp định kỳ, thảo luận kết quả thực hiện Nghị quyết của Thành ủy năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Luân

Năm 2019, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong năm Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 2 nghị quyết chuyên đề, 5 chỉ thị, 10 quy định, trên 460 quyết định và nhiều văn bản khác. Đặc biệt, Thành ủy đã kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đảm bảo chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ thành phố trong tình hình mới. Thành ủy thực hiện chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân” đạt kết quả tích cực. Trong đó đáng chú ý là Hội thi “Sáng kiến cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố Cần Thơ”; Kế hoạch số 124/KH-UBND, ngày 8-8-2019, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg, ngày 22-4-2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tổ chức hội nghị phân tích chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018; thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và công dân…

Thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tới thành phố đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức tiếp cận và được hưởng chính sách. Sau Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2018, thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư 13 dự án với tổng vốn đầu tư 31.894 tỉ đồng (12/13 dự án đã ký quỹ đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, tổng tiền ký quỹ khoảng 108 tỉ đồng).

Công tác an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả và đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,75%, trong năm 90 cơ sở đào tạo nghề đã đào tạo cho 48.000 lao động, 119 lớp đào tạo nghề cho 4.130 lao động nông thôn cũng được triển khai, 75.500 lao động có việc làm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,2%, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, trong năm có 1.890 học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi cấp thành phố; cấp quốc gia và quốc tế, tăng 312 học sinh so với năm 2018. Phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 385.246 người; có 71.368 gia đình được công nhận gia đình thể thao. Thành phố đã công nhận thêm 3 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hiện 36/36 xã và 2/4 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá: Năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm chính trị cao, Thành ủy đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thành phố hành động quyết liệt, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó đáng chú ý: Tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,51% so với năm 2018, đạt 100 % kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 7,85% so với năm 2018, trong đó ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 5,07%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,16%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý xử lý rác thải tăng 5,66%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 134.303 tỉ đồng, vượt 1,08% kế hoạch và tăng 11,43% so với năm 2018, xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.163 triệu USD, đạt 98,3% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 480 triệu USD; tăng 11,4% so với năm 2018. Sản xuất nông nghiệp được mở rộng, quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện được phổ biến; nhân rộng với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, đến nay thành phố có 37 vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Trong năm, thành phố đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.500 doanh nghiệp, với tổng vốn đầu tư 11.500 tỉ đồng, có 20 hợp tác xã; 45 tổ hợp tác được thành lập; nâng tổng số hợp tác xã toàn thành phố là 278 và 1.450 tổ hợp tác. Thu ngân sách đạt 11.124 tỉ đồng, trong đó thu nội địa 10.504 tỉ đồng; thu thuế hải quan 620 tỉ đồng.

Đối với dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu. Trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp trong việc đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, quản lý chặt chẽ các hoạt động tín dụng…

Thanh Luân