Logo Cung Cấp
Đẩy nhanh thủ tục xây dựng tuyến thoát nước ngoài ranh Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Đẩy nhanh thủ tục xây dựng tuyến thoát nước ngoài ranh Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, hiện đơn vị đã có kiến nghị đến UBND huyện Long Thành và Sở Tài nguyên - môi trường nhanh chóng thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ và đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đối với hạng mục dự án tuyến thoát nước ngoài ranh dọc theo đường lô cao su ra suối Ông Quế. Đây là tuyến thoát nước phục vụ việc thoát nước cho Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành).


Tuyến thoát nước ngoài ranh Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có chiều dài hơn 1,2 ngàn m, trong đó có 30 m nằm bên trong khu tái định cư và khoảng 1,2 ngàn m chạy dọc ranh bên ngoài khu tái định cư.

Để thực hiện hạng mục này, diện tích đất cần thu hồi là khoảng 2,3 hécta, trong đó có khoảng 1,7 hécta là đất trồng cây cao su, phần diện tích còn lại là đất của 10 hộ dân. Sau khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ và đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để tiến hành đấu thầu xây dựng tuyến thoát nước này nhằm đảm bảo tiến độ công trình. Theo dự kiến, vào đầu quý III-2020, người dân có đất bị giải tỏa để phục vụ xây dựng Sân bay Long Thành sẽ nhận đất để xây dựng nhà cửa tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Lê Văn