Logo Cung Cấp
Nhà thầu Trung Quốc xây dựng nhà máy xử lý rác hơn 1,6 nghìn tỷ đồng tại Thừa Thiên - Huế

Nhà thầu Trung Quốc xây dựng nhà máy xử lý rác hơn 1,6 nghìn tỷ đồng tại Thừa Thiên - Huế

1 năm trước baodansinh.vn

Hiện nay, Nhà đầu tư đã và đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thành việc đàm phán, ký kết Hợp đồng thực hiện đầu tư dự án, Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đang triển khai các thủ tục về đầu tư.


Một góc Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn hiện đang được xây dựng

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 20/2/2017, UBND tỉnh này đã có Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thủy. Trong đó, quy mô đất đai khoảng 65ha; quy mô thu gom bao gồm địa bàn thành phố Huế (các phường phía Nam sông Hương), thị xã Hương thủy, huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc; quy mô chôn lấp: sức chứa 450.000m3; các phân khu chức năng bao gồm: Khu điều hành, Khu phân loại – Tái chế, Khu xử lý theo Công nghệ sinh học, Khu đốt rác, Khu chôn lấp, Khu xử lý rác thải y tế, Khu cây xanh, mặt nước...

Tại Khu xử xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, hiện nay tỉnh Thừa Thiên – Huế đã cho phép Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB Thừa Thiên - Huế (công ty con thuộc tập đoàn China Everbright International) triển khai xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Phú Sơn, công suất xử lý 600 tấn/ngày. Công nghệ đốt rác bằng lò ghi đa cấp - phát điện đảm bảo tuân thủ theo QCVN 61-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. Dự kiến trong năm 2021 sẽ đưa vào vận hành xử lý.

Thời gian hoạt động của dự án 25 năm (bao gồm cả thời gian chuẩn bị đầu tư và thời gian thi công xây dựng nhà máy). Thời gian kết thúc dự án tối đa đến năm 2044.

Tổng mức đầu tư dự án tương ứng với công suất xử lý 600 tấn rác/ngày đêm: 1.694.262.375.000 đồng.

Hiện nay, Nhà đầu tư đã và đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thành việc đàm phán, ký kết Hợp đồng thực hiện đầu tư dự án, Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đang triển khai các thủ tục về đầu tư, bao gồm: Lập Quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc phạm vi dự án, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, lập bổ sung quy hoạch Điện lực Quốc gia dự án đốt rác sinh hoạt phát điện xã Phú Sơn… và một số công việc khác. Dự kiến dự án sẽ khởi công xây dựng vào đầu năm 2020 và hoàn thành vào năm 2021.

Theo người phát ngôn của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, với công nghệ của nhà máy đã được lựa chọn thì việc kiểm soát khí thải, nước thải ra môi trường phải được giám sát chặt chẽ; nước thải từ quá trình tiếp nhận rác, xử lý rác... đều được thu gom và được xử lý để tuần hoàn sử dụng cho hoạt động của nhà máy. Trong trường hợp có thải ra môi trường phải đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam; đảm bảo nước thải sau khi xử lý thải vào lưu vực nước sông dùng cho cấp nước sinh hoạt. Hệ thống quan trắc về nước thải, khí thải sau khi xử lý phải đảm bảo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quan trắc kiểm tra, giám sát thông qua cổng thông tin riêng liên kết với mạng lưới giám sát môi trường của bộ ngành địa phương, thuận tiện trong việc giám sát quản lý trực tuyến của Chính Phủ. Đồng thời hệ thống giám sát còn có thể liên kết với hệ thống DCS hoặc hệ thống SIS có thể thực hiện việc giám sát từ xa.

Trên lối vào nhà máy sẽ đặt một màn hình hiển thị các thông số về chỉ số khí thải, nước thải thoát ra để người dân giám sát.

THẢO VI