Logo Cung Cấp
Thi sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng

Thi sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Bộ Giao thông - vận tải đã ban hành Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 8-10-2019 quy định từ ngày 1-12-2019 sẽ có thêm 2 nội dung trong thi cấp giấy phép lái xe.


Cán bộ Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe loại I Đồng Nai giám sát phần thi thực hành của các học viên tại sân thi qua camera

Cụ thể, sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông được thực hiện tại trung tâm sát hạch. Người dự sát hạch xử lý các tình huống mô phỏng xuất hiện trên máy tính. Sát hạch thực hành lái xe trong hình để cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật điều khiển xe mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật. Người dự sát hạch phải điều khiển xe tiến qua hình chữ chi.

Võ Nguyên