Logo Cung Cấp
Sửa quy định cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Sửa quy định cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

1 năm trước nhandan.com.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 33/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015. Cụ thể, đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi, ngân sách trung ương bảo đảm 100% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).


Đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%, ngân sách trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách địa phương bảo đảm 50% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho NHCSXH. Đối với các địa phương còn lại, ngân sách địa phương bảo đảm 100% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho NHCSXH. Quyết định có hiệu lực từ ngày 31-12. Việc cấp bù chênh lệch lãi suất cho NHCSXH theo Quyết định này được thực hiện từ năm 2016.

PV