Logo Cung Cấp
Hội LHPN Bắc Ninh: 2 ý tưởng khởi nghiệp vào Top 20 toàn quốc

Hội LHPN Bắc Ninh: 2 ý tưởng khởi nghiệp vào Top 20 toàn quốc

1 năm trước phunuvietnam.vn

Một trong những hoạt động tích cực của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh là xây dựng và hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Hội đã tổ chức cuộc thi Ý tưởng phụ nữ Bắc Ninh khởi nghiệp, thu hút hơn 500 ý tưởng.


Trong thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về khởi nghiệp, từ việc trình bày kế hoạch dự án kinh doanh, các bước cần thiết triển khai ý tưởng khởi nghiệp, đến tiếp cận vốn, khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường… Qua đó nhằm thúc đẩy tinh thần và phong trào khởi nghiệp kinh doanh, phát triển doanh nghiệp mạnh mẽ trong các tầng lớp phụ nữ. Tính đến hết tháng 9/2019, Hội đang quản lý 50 tỷ đồng vốn đầu tư ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với 76 ý tưởng khởi nghiệp.

Mô hình trường mầm non do phụ nữ Bắc Ninh khởi nghiệp

Một trong những hoạt động tích cực của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh là xây dựng và hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Theo đó, Hội đã tổ chức cuộc thi Ý tưởng phụ nữ Bắc Ninh khởi nghiệp, thu hút hơn 500 ý tưởng. Sau đó, Hội tập hợp, phân loại và lựa chọn các ý tưởng có giá trị ứng dụng cao, đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng. Từ đó, Hội giới thiệu 2 ý tưởng tham dự “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” do TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, gồm: “Mô hình giáo dục ứng dụng khoa học công nghệ”; “Áp dụng khoa học kỹ thuật trồng nấm theo tiêu chuẩn VietGap”. Cả 2 ý tưởng này đều lọt vào top 20 ý tưởng xuất sắc toàn quốc.

Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp bền vững, Hội LHPN Bắc Ninh phối hợp với TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng quản trị hợp tác xã cho ban giám đốc, hội đồng quản trị của các hợp tác xã do phụ nữ thành lập và quản lý các ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp để chuẩn bị thành lập các hợp tác xã.

Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn doanh nghiệp phụ nữ khởi nghiệp tự tạo lập thông số của đơn vị mình trên mạng xã hội nhằm quảng bá, giúp tiêu thụ sản phẩm dễ dàng. Ngoài ra, tổ chức Hội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh giúp phụ nữ đăng ký thương hiệu và chứng nhận an toàn cho sản phẩm.

N.M

Tin cùng danh mục