Logo Cung Cấp
Xử lý vướng mắc các dự án đường cao tốc của VEC

Xử lý vướng mắc các dự án đường cao tốc của VEC

1 năm trước nhandan.com.vn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về xử lý vướng mắc đối với các dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất với các bộ: Tư pháp, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về cơ quan thực hiện quyền và nhiệm vụ quyết định đầu tư đối với các dự án do VEC quản lý để giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải; đồng thời khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13-8-2019 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý các vướng mắc của các tập đoàn, tổng công ty được chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


* Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về triển khai hệ thống thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC). Để tiếp tục triển khai ETC theo quy định, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-11 tới về tiến độ triển khai ETC; trong đó, tập trung phân tích thực trạng, khó khăn, vướng mắc và đánh giá khả năng hoàn thành đối với việc triển khai ETC. Bộ Giao thông vận tải đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi (về hoàn thiện thể chế cũng như phương án xử lý cụ thể) nhằm bảo đảm chuyển toàn bộ các trạm thu phí sang thu theo hình thức ETC.