Logo Cung Cấp
Bằng chứng cho thấy khủng long có liên hệ với loài gà

Bằng chứng cho thấy khủng long có liên hệ với loài gà

5 tháng trước zingnews.vn

Ẩn trong miếng đá vôi nhỏ là dấu vết của một sinh vật, tiết lộ nhiều điểm tương đồng giữa khủng long và loài gà ngày nay.


Ngọc Phúc - Phương Hoa Video: Seeker