Logo Cung Cấp
THÚC ĐẨY MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM - CANADA

THÚC ĐẨY MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM - CANADA

1 năm trước quochoitv.vn

Việt Nam và Canada luôn duy trì mối quan hệ thân thiết, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Những dấu ấn đặc biệt trong mối quan hệ hơn 45 năm ngoại giao đã trở thành động lực tích cực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada.