Logo Cung Cấp
Câu đố thử tài suy luận thách bạn giải trong 15 giây

Câu đố thử tài suy luận thách bạn giải trong 15 giây

10 tháng trước doanhnghiepvn.vn

Câu đố suy luận dưới đây bạn có thể giải nó trong 15 giây không?


Câu đố: Vậy hai số cần tìm là bao nhiêu để kết quả là 123?

Bạn có giải được không?

Đáp án:

12 + 11 = 23.

Ta có: 6 + 4 = 210 với 6 - 4 = 2 | 6 + 4 = 10

Vậy: a + b = 123 thì a - b = 1 | a + b = 23

Suy ra: 2a = 24 nên a = 12 và b = 11.

Phạm Thu (Tổng hợp)