Logo Cung Cấp
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam làm việc với UBND tỉnh An Giang

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam làm việc với UBND tỉnh An Giang

1 năm trước baoangiang.com.vn

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu vừa đến làm việc với UBND tỉnh An Giang. Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cùng đại diện các sở, ban, ngành tiếp đoàn.


Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn đã tìm hiểu kết quả thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg và Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Kết quả thực hiện Nghị định số 98/2018/ NĐ-CP ngày 5-7-2018 về chính sách phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Tình hình triển khai Đề án OCOP theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 cũng như việc thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn (Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12-4-2018 của Chính phủ về ngành nghề nông thôn… Ông Trần Thanh Nam đã tiếp thu những ý kiến mà An Giang đề xuất để báo cáo với Bộ trưởng và Chính phủ.

MINH HIỂN