Logo Cung Cấp
Xây dựng 'Ngôi nhà hạnh phúc'

Xây dựng 'Ngôi nhà hạnh phúc'

1 năm trước baoangiang.com.vn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: 'Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình'. Chính vì thế, việc xây dựng một gia đình trẻ tiến bộ, no ấm, hạnh phúc, văn minh là rất cần thiết, để hướng tới xây dựng 'Ngôi nhà hạnh phúc' trong cộng đồng xã hội.


Xây dựng gia đình trẻ tiến bộ, no ấm, hạnh phúc, văn minh là rất cần thiết, để hướng tới xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” trong cộng đồng xã hội

Xác định vai trò quan trọng đặc biệt của gia đình trong hình thành, giáo dục, xây dựng và phát triển nhân cách con người, những năm qua, Đảng, nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, luật pháp góp phần xây dựng gia đình Việt Nam vừa mang những nét đặc trưng của gia đình truyền thống Việt Nam, vừa không ngừng bổ sung, hoàn thiện những giá trị đạo đức mới phù hợp với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế. Phần lớn gia đình Việt Nam hiện nay có cuộc sống vật chất no đủ hơn, đời sống văn hóa tinh thần phong phú hơn. Kinh tế hộ gia đình được chú trọng phát triển. Hạnh phúc gia đình được quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, gia đình ở nước ta hiện còn bộc lộ một số hạn chế, như: mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang tác động tiêu cực đến đạo đức xã hội, nhiều tệ nạn xã hội "tấn công" vào các gia đình, ảnh hưởng lớn đến lối sống, việc hình thành nhân cách của con người và các mối quan hệ trong gia đình; quan hệ vợ chồng, anh em, họ hàng, làng xóm bị phai mờ, giá trị tinh thần bị xem nhẹ; những thay đổi của xã hội đã kéo theo sự thay đổi của gia đình, khiến cho các quan hệ trong gia đình trở nên lỏng lẻo. Nhiều gia đình có điều kiện, cha mẹ chỉ lo làm ăn, mà không có thời gian quan tâm giáo dục con cái… dẫn đến con cái hư hỏng, sa vào tệ nạn xã hội.

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình tọa đàm xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh năm 2019 với chủ đề “Ngôi nhà hạnh phúc” nhằm góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn, phát huy những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế và công tác bình đẳng giới. Qua đó, tuyên truyền về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay; đẩy mạnh vận động xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trên mạng xã hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quang Lê Hồng Chuyên phát động trong các cấp bộ Đoàn, nhất là các cán bộ Đoàn trẻ, thực hiện xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Trước hết, xây dựng gia đình “no ấm” là gia đình biết chăm chỉ lao động, biết chi tiêu đúng mức và tiết kiệm đảm bảo cuộc sống gia đình luôn đầy đủ nhu cầu ăn mặc, học hành, có nhà cửa, phương tiện sinh hoạt, vui chơi giải trí… Xây dựng gia đình “tiến bộ” (chuẩn gia đình hiện đại) là gia đình lao động giỏi, biết áp dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất; mọi thành viên trong gia đình có lối sống lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh, biết tôn trọng và giữ gìn thuần phong mỹ tục của văn hóa gia đình Việt Nam. Mỗi thành viên có ý thức nâng cao sức khỏe, không sa vào tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật; tích cực học tập. Trẻ em trong độ tuổi được đi học, không bỏ học sớm; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Mọi thành viên trong gia đình thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt quy ước cộng đồng dân cư.

Xây dựng gia đình “hạnh phúc” chính là tổng hòa của các chuẩn mực khác đảm bảo một gia đình luôn êm ấm, vui vẻ và tiến bộ, giữ gìn quan hệ tình cảm giữa các thành viên, tình cảm chung thủy một vợ, một chồng; gìn giữ môi trường văn hóa sống lành mạnh, đầm ấm. Xây dựng gia đình “văn minh” là yêu cầu quan trọng của gia đình mới, nét đẹp văn minh trong một gia đình biểu hiện ở sự bình đẳng, mọi người thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, mọi thành viên đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau trong gia đình về học hành, lao động vui chơi, trong ứng xử gia đình, tạo nên sự hòa đồng, thân ái giữa các thành viên.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quang Lê Hồng Chuyên yêu cầu Đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi và nhân dân về ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” gắn với chủ đề truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Có hình thức biểu dương gương người tốt, việc tốt và những đoàn viên, thanh niên có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng; tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Cùng với chính quyền địa phương, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về các an sinh xã hội.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH