Logo Cung Cấp
Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang tiếp nhận hơn 240 triệu đồng của bạn đọc

Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang tiếp nhận hơn 240 triệu đồng của bạn đọc

1 tháng trước baoangiang.com.vn

6 tháng đầu năm 2020, Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang tiếp nhận hơn 240 triệu đồng của bạn đọc chuyển hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Từ số tiền này, đã trao tận tay 71 trường hợp khó khăn, bệnh tật được phản ánh trên Báo An Giang với số tiền hơn 270 triệu đồng, trong đó CLB Thứ Bảy hỗ trợ 94 triệu đồng.


Ngoài ra, Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang còn trích quỹ Xã hội - Từ thiện Báo An Giang hỗ trợ phường Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên) cấp học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học 2 triệu đồng; hỗ trợ Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 2 triệu đồng, Trường Mẫu giáo Hoa Lan và Hoa Cúc 2 triệu đồng để tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020 .

HOA ANH THƯ