Logo Cung Cấp
HSC trả cổ tức bằng tiền mặt 5%

HSC trả cổ tức bằng tiền mặt 5%

11 tháng trước bnews.vn

Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HSC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.


Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HSC (HCM) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 5% (mỗi cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là 20/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/12. Ngày thanh toán là 10/1.

Với hơn 305 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 153 tỷ đồng để trả cổ tức.

Linh An/BNEWS/HSX

Tin cùng danh mục