Logo Cung Cấp
Thư ngỏ của Điện lực Nghệ An về việc thanh toán không dùng tiền mặt

Thư ngỏ của Điện lực Nghệ An về việc thanh toán không dùng tiền mặt

1 năm trước www.baonghean.vn

Công ty Điện lực Nghệ An vừa có thư ngỏ gửi tới khách hàng về về dịch vụ 'Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt'.


.