Logo Cung Cấp

Sửa lỗi ứng dụng không chạy được do thiếu Visual C++

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 6 tháng trước - Cập nhật lần cuối 6 tháng trước

Danh mục:

Ví dụ như ứng dụng Sony vegas pro 11, cài đặt xong không chạy được và báo lỗi như sau: C:\Progam Files\Sony\Vegas Pro ...

Video liên quan