Logo Cung Cấp

Hướng dẫn cách vào trang facebook trong HĐH Windows XP

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 3 tháng trước - Cập nhật lần cuối 3 tháng trước

Danh mục:

Nhập vào các dòng "preferred dns server" và "alternate dns server" lần lượt các dãy số: 208.67.222.222 và 208.67.220.220.

Video liên quan