Phốt sim ghép, iPhone Lock không Active được và cách fix đơn giản
2018-09-30 19:14:10 31
iPhone lock không active được 5/10 và cách fix đơn giản ! * Cách check nhà mạng iPhone Lock: https://goo.gl/1BZRFM * Sự thật ...