hướng dẫn fix lỗi không gửi được tin nhắn trên iphone lock (không jailbreak )
2018-10-02 01:13:08 60
iphone lock nhật jailbreak fix lỗi không gửi được tin nhắn.