[Thủ thuật] Fix toàn bộ lỗi trên iPhone lock Nhật - ai cũng đều làm được - Clickbuy's channel
2018-10-02 01:13:17 83
Một khi đã sử dụng máy lock, và máy có thể jailbreak được, vậy thì nó cũng chẳng khác gì máy quốc tế nữa luôn. Yolo. :) Video sẽ ...