Bài 1 : Ba bước căn bản bán hàng bất động sản đất nền. ( Hà Mạnh Nguyễn )
2019-04-11 09:22:24 18
Video chia sẻ 3 bước căn bản để bán bất động sản. - Những kỹ năng cơ bản. Những mẹo nhỏ trong giao tiếp. - Bán bất động sản ...