LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC LÀM VIỆC TẠI GOOGLE? | Chuyện đi làm | Giang Ơi
2019-04-11 02:31:02 41
Trong video này, mình sẽ đưa các bạn đi một vòng văn phòng Google tại Singapore và nói chuyện với một nhân viên Việt Nam tại ...