Việc làm LƯƠNG CAO - Tuyển GẤP 100 CÔNG NHÂN sản xuất và 10 nữ QC kiểm hàng Khu Chế Xuất Linh Trung
2019-04-11 14:41:34 45
Công Ty TNHH Nissei Electric Việt Nam tuyển 100 nhân viên sản xuất làm thời vụ, và 10 nữ QC kiểm hàng Mô tả công việc: ...