Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên Hà Nội 25 năm xây dựng và phát triển.
2019-04-11 07:56:35 28
Đài truyền hình Hà Nội thực hiện phóng sự về Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành ...