Quầy rau tử tế ở Đà Lạt: Tự mua hàng, tự trả tiền| VTV24
2019-04-11 18:17:44 24
Tin vào lòng tử tế, chủ quầy hàng cho phép người mua chọn hàng và tự định giá món hàng để trả tiền. Quầy rau tử tế ở Đà Lạt: ...