(VTC14)_"Giàu khoe chó"
2019-04-11 21:05:43 26
(VTC14) -Những con chó nuôi không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ nhà, mà còn như những người bạn, người thân trong gia đình.