bán chó rottweiler đã qua huấn luyện 0961.877.877
2019-04-12 04:20:48 22
bán chó đã qua huấn luyện căn bản dân sự. thích hợp nuôi coi nhà, bảo vệ tài sản, kho bãi.... chó 12 tháng khoảng 45kg. chi tiết ...