#Vlog 1 : Chia sẻ về bán hàng online tại Đức
2019-04-12 05:45:41 28
Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình về việc bắt đầu với lĩnh vực bán hàng Online tại Đức. Mình đã làm được gần 3 năm , và ...