CVL #20 - Thảm Họa Mua Đồ Trên Mạng (Online Shopping Disaster)
2019-04-12 06:05:39 21
CVL mua quần áo trên mạng từ Trung Quốc, và hậu quả là quần áo chật nít hoặc rộng thùng thình. Mời các bạn xem các bạn CVL ...